Radny
Sączek Andrzej
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.58.2019
Data wpływu
2019-02-07
Dotyczy
Wyposażenia budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz nieodpłatnego odbierania tych odpadów
Data odpowiedzi
2019-02-19
Dokumenty w sprawie