Radny
Szymura Karol
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.52.2019
Data wpływu
2019-02-06
Dotyczy
Ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Ruda
Data odpowiedzi
2019-02-21
Dokumenty w sprawie