Radny
Szymura Karol
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.73.2019
Data wpływu
2019-02-14
Dotyczy
Wymiany źródeł ciepła na źródła ekologiczne
Data odpowiedzi
2019-02-22
Dokumenty w sprawie