Radny
Lazar Jerzy
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Data wpływu
2019-02-28
Dotyczy
Remontu ulicy Św. Józefa
Data odpowiedzi
2019-03-11
Dokumenty w sprawie