Radny
Szymura Karol
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.72.2019
Data wpływu
2019-02-14
Dotyczy
Ilości sprzedanych biletów autobusowych
Data odpowiedzi
2019-03-04
Dokumenty w sprawie