Radny
Fojcik Marian
Ugrupowanie
Platforma Obywatelska
Nr sprawy
BR.0003.119.2019
Data wpływu
2019-03-06
Dotyczy
Remontu ulic Dąbrowskiego i Mażewskiego
Data odpowiedzi
2019-03-19
Dokumenty w sprawie