Radny
Szymura Karol
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.126.2019
Data wpływu
2019-03-07
Dotyczy
Placu zabaw w dzielnicy Kamień
Data odpowiedzi
2019-03-18
Dokumenty w sprawie