Radny
Szymura Karol
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.125.2019
Data wpływu
2019-03-07
Dotyczy
Kontroli jakości spalanych paliw
Data odpowiedzi
2019-03-18
Dokumenty w sprawie