Radny
Lazar Jerzy
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.139.2019
Data wpływu
2019-03-14
Dotyczy
Usunięcia karpin po wycince drzew
Data odpowiedzi
2019-04-05
Dokumenty w sprawie