Radny
Lazar Jerzy
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.140.2019
Data wpływu
2019-03-14
Dotyczy
Montażu lampy na ul. Długiej
Data odpowiedzi
2019-03-26
Dokumenty w sprawie