Radny
Szymura Karol
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.149.2019
Data wpływu
2019-03-21
Dotyczy
Odpadów komunalnych
Data odpowiedzi
2019-04-03
Dokumenty w sprawie