Radny
Fojcik Marian
Ugrupowanie
Platforma Obywatelska
Nr sprawy
BR.0003.148.2019
Data wpływu
2019-03-21
Dotyczy
Budowy latarni ulicznych w rejonie ulicy Kowalczyka
Data odpowiedzi
2019-04-03
Dokumenty w sprawie