Radny
Lazar Jerzy
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.152.2019
Data wpływu
2019-03-25
Dotyczy
Odnowienia elewacji OSP Orzepowice
Data odpowiedzi
2019-04-11
Dokumenty w sprawie