Radny
Szymura Karol
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.163.2019
Data wpływu
2019-03-28
Dotyczy
Prac naprawczych - ul. Wolna
Data odpowiedzi
2019-04-09
Dokumenty w sprawie