Radny
Fojcik Marian
Ugrupowanie
Platforma Obywatelska
Nr sprawy
BR.0003.173.2019
Data wpływu
2019-04-08
Dotyczy
Kontrapasu przy ul. Parkowej
Data odpowiedzi
2019-04-16
Dokumenty w sprawie