Radny
Szymura Karol
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.181.2019
Data wpływu
2019-04-13
Dotyczy
Remontu ulicy Świerkowej
Data odpowiedzi
2019-04-29
Dokumenty w sprawie