Radny
Szymura Karol
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.192.2019
Data wpływu
2019-04-29
Dotyczy
Rozbudowy placu zabaw w dzielnicy Wielopole
Data odpowiedzi
2019-05-13
Dokumenty w sprawie