Radny
Sączek Andrzej
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.197.2019
Data wpływu
2019-04-30
Dotyczy
Doprowadzenia wody do budynku na boisku w Chwałęcicach
Data odpowiedzi
2019-05-14
Dokumenty w sprawie