Radny
Szymura Karol
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.199.2019
Data wpływu
2019-05-02
Dotyczy
Placu zabaw w szkole w Wielopolu
Data odpowiedzi
2019-05-16
Dokumenty w sprawie