Radny
Kłosek Łukasz
Ugrupowanie
Platforma Obywatelska
Nr sprawy
BR.0003.212.2019
Data wpływu
2019-05-09
Dotyczy
Usunięcia z terenu dzielnicy Boguszowice Stare kontenerów przeznaczonych do zbiórki ubrań
Data odpowiedzi
2019-05-22
Dokumenty w sprawie