Radny
Szweda Arkadiusz
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.217.2019
Data wpływu
2019-05-09
Dotyczy
Godzin ponadwymiarowych dyrektorów rybnickich placówek oświatowych
Data odpowiedzi
2019-05-23
Dokumenty w sprawie