Radny
Szymura Karol
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.226.2019
Data wpływu
2019-05-13
Dotyczy
Zagospodarowania terenu pod nowy park
Data odpowiedzi
2019-05-28
Dokumenty w sprawie