Radny
Wojaczek Andrzej
Ugrupowanie
Blok Samorządowy Rybnik
Nr sprawy
BR.0003.224.2019
Data wpływu
2019-05-23
Dotyczy
Odpowiedzi władz Subregionu Południowego Związku Miast i Gmin
Data odpowiedzi
2019-06-05
Dokumenty w sprawie