Radny
Szymura Karol
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.240.2019
Data wpływu
2019-05-26
Dotyczy
Ruchu wokół parkingu wielopoziomowego
Data odpowiedzi
2019-06-12
Dokumenty w sprawie