Radny
Szymura Karol
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.249.2019
Data wpływu
2019-06-03
Dotyczy
Zagospodarowania przestrzeni pod Park w dzielnicy Maroko-Nowiny
Data odpowiedzi
2019-06-19
Dokumenty w sprawie