Radny
Pałka Tadeusz
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Data wpływu
2019-05-26
Dotyczy
Składowania śmieci na działce w dzielnicy Kłokocin
Data odpowiedzi
2019-06-10
Dokumenty w sprawie