Radny
Lubszczyk Zbigniew
Ugrupowanie
Platforma Obywatelska
Nr sprawy
BR.0003.242.2019
Data wpływu
2019-05-27
Dotyczy
Przejścia ze skweru przy ul. Górnośląskiej
Data odpowiedzi
2019-05-31
Dokumenty w sprawie