Radny
Szymura Karol
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.259.2019
Data wpływu
2019-06-12
Dotyczy
Przejazdu dla rowerów ulica Rudzka
Data odpowiedzi
2019-06-24
Dokumenty w sprawie