Radny
Szymura Karol
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.270.2019
Data wpływu
2019-06-21
Dotyczy
Przebieralni na stawie kąpielowym Kamień
Data odpowiedzi
2019-06-27
Dokumenty w sprawie