Radny
Szymura Karol
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.291.2019
Data wpływu
2019-07-09
Dotyczy
Oznakowania ulicy Wolnej
Data odpowiedzi
2019-07-17
Dokumenty w sprawie