Radny
Szymura Karol
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.295.2019
Data wpływu
2019-07-11
Dotyczy
Pasów 3D
Data odpowiedzi
2019-07-23
Dokumenty w sprawie