Radny
Szymura Karol
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.321.2019
Data wpływu
2019-08-02
Dotyczy
Lampy przy ulicy Arki Bożka
Data odpowiedzi
2019-08-14
Dokumenty w sprawie