Radny
Szutka Mirela
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.353.2019
Data wpływu
2019-08-28
Dotyczy
Naprawy chodnika na ulicy Małachowskiego
Data odpowiedzi
2019-09-12
Dokumenty w sprawie