Radny
Brzózka Joanna
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.360.2019
Data wpływu
2019-09-03
Dotyczy
Sposobu odbioru odpadów zielonych oraz organicznych
Data odpowiedzi
2019-09-17
Dokumenty w sprawie