Radny
Kohut Grażyna
Ugrupowanie
Wspólnie dla Rybnika
Nr sprawy
BR.0003.375.2019
Data wpływu
2019-09-06
Dotyczy
Dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół
Dokumenty w sprawie