Radny
Kohut Grażyna
Ugrupowanie
Wspólnie dla Rybnika
Nr sprawy
BR.0003.376.2019
Data wpływu
2019-09-06
Dotyczy
Skweru im. gen. Witkowskiego
Dokumenty w sprawie