Radny
Fojcik Marian
Ugrupowanie
Platforma Obywatelska
Nr sprawy
BR.0003.377.2019
Data wpływu
2019-09-09
Dotyczy
Uszkodzonego słupa latarni ulicznej
Data odpowiedzi
2019-09-17
Dokumenty w sprawie