Radny
Lazar Jerzy
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.137.2018
Data wpływu
2018-11-26
Dotyczy
Montażu barierek ochronnych przy rowach w Orzepowicach
Data odpowiedzi
2018-12-12
Dokumenty w sprawie
Metryka odpowiedź [pdf - 174 KB]
pismo radnego [pdf - 225 KB]