Radny
Lazar Jerzy
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.144.2018
Data wpływu
2018-12-05
Dotyczy
Utwardzenia parkingu przykościelnego
Data odpowiedzi
2018-12-18
Dokumenty w sprawie
Metryka odpowiedź [pdf - 137 KB]
pismo radnego [pdf - 75 KB]