Radny
Węglorz Mariusz
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.139.2018
Data wpływu
2018-11-29
Dotyczy
Remontu toalet, budowy oświetlenia na przejściu dla pieszych ul. Górnośląska/Hetmańska i Niedobczycka, budowy wiaty przystankowej na ul. Hetmańskiej, budowy chodnika na ul. Różyckiego, zabudowy barierek w rejonie kościoła w Niedobczycach, zabudowania punktów świetlnych na ul. Wrzosowej, Orzechowej, Górnośląskiej, Hetmańskiej i Gruntowej, likwidacji szykan na ul. Przedmieście, wykonania nawierzchni ul. Malinowej, koszenia terenu parkingu obok cmentarza w Niedobczycach, pozwu o zasiedzenie, eksploatacji kruszywa pozyskanego węgla kamiennego
Data odpowiedzi
2018-12-18
Dokumenty w sprawie
Metryka odpowiedź [pdf - 315 KB]
odpowiedź [pdf - 143 KB]
odpowiedź [pdf - 192 KB]
odpowiedź [pdf - 151 KB]
odpowiedź [pdf - 223 KB]
odpowiedź [pdf - 131 KB]
pismo radnego [pdf - 330 KB]
Podstawa prawna wyłączenia interpelacji
art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej