Radny
Szymura Karol
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.47.2019
Data wpływu
2019-01-31
Dotyczy
Alternatywnej drogi do dzielnicy Kamień
Data odpowiedzi
2019-02-14
Dokumenty w sprawie
Metryka odpowiedź [pdf - 215 KB]
pismo radnego [pdf - 80 KB]