Radny
Lazar Jerzy
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.235.2019
Data wpływu
2019-05-22
Dotyczy
Wykonania przejścia dla pieszych - ul. Wolna/Sienkiewicza
Data odpowiedzi
2019-06-06
Dokumenty w sprawie
Metryka pismo radnego [pdf - 158 KB]