Radny
Fojcik Marian
Ugrupowanie
Platforma Obywatelska
Nr sprawy
BR.0003.297.2019
Data wpływu
2019-07-13
Dotyczy
Naprawy nawierzchni ulicy Chełmońskiego
Data odpowiedzi
2019-08-05
Dokumenty w sprawie