Radny
Lazar Jerzy
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.326.2019
Data wpływu
2019-08-06
Dotyczy
Zarurowania rowu na ul. Borowej
Data odpowiedzi
2019-08-13
Dokumenty w sprawie
Metryka odpowiedź [pdf - 166 KB]
pismo radnego [pdf - 269 KB]