Radny
Szutka Mirela
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Data wpływu
2019-09-03
Dotyczy
Sposobu odbioru odpadów zielonych oraz organicznych
Data odpowiedzi
2019-09-17
Dokumenty w sprawie