Radny
Kohut Grażyna
Ugrupowanie
Wspólnie dla Rybnika
Nr sprawy
BR.0003.404.2019
Data wpływu
2019-10-22
Dotyczy
Oświetlenia w szkole
Data odpowiedzi
2019-10-30
Dokumenty w sprawie