Radny
Szymura Karol
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.417.2019
Data wpływu
2019-11-07
Dotyczy
Wymiany kotłów w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej
Dokumenty w sprawie