Radny
Szymura Karol
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.418.2019
Data wpływu
2019-11-07
Dotyczy
Dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
Dokumenty w sprawie