Radny
Lazar Jerzy
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.421.2019
Data wpływu
2019-11-07
Dotyczy
Rozbudowy przedszkola w ZSP nr 4 w Golejowie
Dokumenty w sprawie