Radny
Lazar Jerzy
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.422.2019
Data wpływu
2019-11-07
Dotyczy
Remontu ogrodzenia boiska
Dokumenty w sprawie